Guia de derivació per a professionals de la salut

L'any 2010, un 26,3% dels usuaris del nostre Servei, han estat derivats de professionals de la salut: metges, psicòlegs, psiquiatres, infermeres... El nostre centre acull persones en dol des de les poques setmanes, mesos o bé anys més tard. L'important es que sigui la persona afectada la que sol.liciti el servei. Amb tot com dèiem l'increment de persones derivades augmenta fent-se necessari establir uns criteris de derivació amb la finalitat de proporcionar una ajuda efectiva.

Informeu primer a la persona o família en dol de la nostre existència, oferint-los el material divulgatiu de la pàgina web, o bé podeu sol·licitar material que tenim disponible per aquesta finalitat i en pocs dies us el farem arribar.

Animeu a les famílies a contactar amb nosaltres tot facilitant-los el nostre número de telèfon.

Cal recordar que el suport es solament efectiu quant la persona ho sol·licita directament i està motivada i preparada per a rebre-la. Com a professionals podem fer una recomanació, però sempre des de la llibertat de la pròpia persona.

Estem especialitzats en acompanyar a persones en dol, però no podem donar respostes apropiades a persones amb problemes mentals severs no associats al dol i/o a persones amb addiccions actives a algun tipus d'estupefaents.

Mai insisteixis, solament aporta la informació i recomana-la: deixa que sigui la pròpia persona que faci el pas de demanar suport quant estigui preparada per a rebre-la.

Anar a dalt